தொழில் செய்திகள்

உலோக ஸ்டாம்பிங் பாகங்கள் உற்பத்தியில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

2021-07-22
1. மேல் மற்றும் கீழ் டர்ன்டேபிள்ஸின் கோஆக்சியல் துல்லியத்தை உறுதி செய்ய, பஞ்ச் டர்ன்டேபிள் மற்றும் ஸ்டாம்பிங் பாகங்களின் மவுண்டிங் பேஸை தவறாமல் சரிபார்க்கவும்.

2. வன்பொருள் ஸ்டாம்பிங் பாகங்கள் நிறுவல் மற்றும் பயன்பாட்டிற்கு முன் கண்டிப்பாக சோதிக்கப்பட வேண்டும், அழுக்கை சுத்தம் செய்ய வேண்டும், மற்றும் ஸ்டாம்பிங் பாகங்கள் வழிகாட்டி ஸ்லீவ் மற்றும் டை காஸ்டிங் டை நல்ல உயவுக்காக கவனமாக சோதிக்கப்பட வேண்டும்.

3. வரைதல் மற்றும் சுருக்கப் பகுதிகளின் சேவை வாழ்க்கையை உறுதி செய்வதற்காக, வசந்தத்தின் சோர்வு சேதத்தை வரைதல் ஸ்டாம்பிங் பாகங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க டைவின் வசந்தத்தையும் தவறாமல் மாற்ற வேண்டும்.

4. டை நிறுவும் போது, ​​ஸ்டாம்பிங் பணியாளர்கள் நிறுவல் செயல்பாட்டின் போது தாக்கம் மற்றும் வெளியேற்றத்தால் முத்திரையிடப்படும் பாகங்கள் சேதமடைவதைத் தடுக்க மென்மையான உலோக உற்பத்தி கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

5. முத்திரை குத்துதல் மற்றும் முத்திரையிடும் பகுதிகளின் விளிம்பு உடைகள் சரியான நேரத்தில் நிறுத்தப்பட்டு மெருகூட்டப்பட வேண்டும், இல்லையெனில் டை விளிம்பின் உடைகள் வேகமாக விரிவடையும். குறைக்கப்படும்