விசாரணையை அனுப்பு

எங்கள் வலைத்தளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்! எங்கள் அலுமினிய வார்ப்பு, அலுமினியம் டை காஸ்டிங், விளக்குகள் மற்றும் விளக்குகள் அல்லது விலைப்பட்டியல் பற்றிய விசாரணைகளுக்கு, தயவுசெய்து உங்கள் மின்னஞ்சலை எங்களுக்கு அனுப்பவும், நாங்கள் 24 மணி நேரத்திற்குள் தொடர்பு கொள்வோம்.